zaliczeniowo.pl
gotowe prace zaliczeniowe na studia

FAQ - Poradnik dla udostępniającego pracę zaliczeniową - dobre praktyki

Jeśli udostępniasz pracę na zaliczeniowo.pl pamiętaj aby:

  1. Wpisać odpowiedni tytuł pracy zaliczeniowej. Tytuł jest bardzo ważny krótko charakteryzuje twoją całą pracę.
  2. Zamieść konspekt, spis treści pracy. Spis treści informuje jak wartościowa jest twoja praca.
  3. W zaliczeniowo.pl do każdej pracy można dodawać dokumenty, dobrą praktyką jest dodawanie kilku przykładowych rozdziałów pracy, jeśli to program dodaj demo programu. To zwiększa zaufanie kupującego.
  4. Dodaj zdjęcia do pracy, zdjęcia zawsze uatrakcyjniają ofertę.
  5. Jeśli praca była oceniania napisz o tym.
  6. Dobierz odpowiednią cenę, pamiętaj że cena musi odzwierciedlać wartość twojej pracy, opisu który dołączyłeś do pracy.