zaliczeniowo.pl
gotowe prace zaliczeniowe na studia

Szczegóły pracy zaliczeniowej

Temat pracy

Znaczenie organizacji pozarządowych dla praw człowieka.

Numer pracy 262
Cena pracy 40,00 zł
Opcje
|
Opis
Praca zaiwera ok 1800 słów tekstu oraz spis treści i bibliografię. Praca porusza takie tematy jak:
1. Podstawowe pojęcia.
2. Podstawowe akty prawne.
3. Znaczenie organizacji ze względu na funkcje w społeczeństwie.

Fragment:
"[...]Kategoryzacja praw człowieka była przedmiotem debaty ma forum międzynarodowym, na którą wpłynął polityczny klimat zimnej wojny. Jednocześnie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., będąca podstawą prawa praw człowieka w 20. wieku, nie zawiera rozróżnienia na odrębne kategorie praw człowieka. Wszystkie międzynarodowe traktaty o prawach człowieka, w tym międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, mają równy status prawnie obowiązujących traktatów. Równy status wszystkich praw człowieka oficjalnie potwierdzono w 1993 r., kiedy to 170 państw zawarło porozumienie podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu. W Deklaracji Wiedeńskiej i Programie Działań ponownie zatwierdzono zasady prawne, zgodnie z którymi wszystkie prawa człowieka uznane na forum międzynarodowym są powszechne, [...]"