zaliczeniowo.pl
gotowe prace zaliczeniowe na studia

Szczegóły pracy zaliczeniowej

Temat pracy

Algorytm Rabina-Karpa - wuszkiwanie wzorca w tekście

Charakterystyka C++
Numer pracy 45
Cena pracy 100,00 zł
Opcje
|
Opis
Praca została napisana na studia na przedmiot algorytmy. Praca prezentuje algorytm wyszukiwania wzorca w tekście metodą Rabina-Karpa.

Po zakupieniu otrzymasz:
- 14 stronnicową dokumentację
- źrodło programu które prezentuje jak działa algorytmu

Demo programu jest w załączniku.

Konspekt pracy

I.    Wstęp    3
II.    Notacja i terminologia    4
III.    Opis problemu    5
IV.    Rozwiązanie    6
V.    Przypatrzmy się dokładniej przykładowi poszukiwania wzorca 10100 w pewnym tekście binarnym    7
VI.    Algorytm    11
VII.    Program    13
VIII.    Bibliografia    14

Bibliografia
1. P. Wróblewski. Algorytmy struktury danych i techniki programowania.
2. Simon Harris, James Ross.: Algorytmy od podstaw.
3. Kazimierz Wanat, Algorytmy numeryczne.
4. Zasoby internetowe: wazniak.mimuw.edu.pl
X
X
1. P. Wróblewski. Algorytmy struktury danych i techniki programowania.
2. Simon Harris, James Ross.: Algorytmy od podstaw.
3. Kazimierz Wanat, Algorytmy numeryczne.
4. Zasoby internetowe: wazniak.mimuw.edu.pl
Załączniki
Multimedia