zaliczeniowo.pl
gotowe prace zaliczeniowe na studia

Szczegóły pracy zaliczeniowej

Temat pracy

Autoczęsci

Charakterystyka PHP, HTML, CSS, MySQL
Numer pracy 6
Cena pracy 100,00 zł
Opcje
|
Opis

Prosta strona warszatatu samochodowego. Strona napisana jest w PHP, wykorzystana baza danych to MySql.

Strona umożliwa:

 • dodawanie aut
 • dodawanie części
 • dodawanie klientów
 • dodawanie marki
 • dodawanie silnika
 • dodawanie zamówień

Plik zip, który otrzymasz po zakupieniu pracy będzie zawierał następujące pliki:
 • akcje.php - plik ze wszystkimi akcjami obsługującymi stronę
 • autoczesci.sql - plik zaawiera strukturę bazę danych i przykładowe dane
 • baza.php - klasa używana do obsługi bazy danych
 • dodajauto.php - podstrona na której jest formularz dodawania auta
 • dodajczesci.php
 • dodajklienta.php
 • dodajmarke.php
 • dodajmodel.php
 • dodajsilnik.php
 • dodajzamowienie.php
 • footer.php - plik który rysuje stopkę, ten plik jest dołączany (includowany) na wszystkich podstronach projektu
 • header.php - plikt który rysuje nagłówek, ten plik jest dołączany (includowany) na wszystkich podstronach projektu
 • index.php - plik odpowiedzialny za wyświetlenie strony głównej projektu
 • komunikat.php - plik odpowiedzialny za wyśiwetlenie komunikatu
 • style.css - pliki ze stylami, które formatują wygląd strony

Wszystkie formularze na stronie kierują do pliku akcje.php gdzie są podejmowane odpowiednie działania. Wszystkie podstrony mają zaincludowany plik header.php i footer.php żeby nie trzebabyło kopiować stałych fragmentów strony do każdego pliku.Zapraszam do kupowania. W cenie strony godzinna pomoc zdalna.

Multimedia