zaliczeniowo.pl
gotowe prace zaliczeniowe na studia

Szczegóły pracy zaliczeniowej

Temat pracy

Charakterystyka podstawowych funkcji zarządzania.

Numer pracy 29
Cena pracy 20,00 zł
Opcje
|
Opis

Przedmiotem ogłoszenia jest praca z zarządzania o temacie "Charakterystyka podstawowych funkcji zarządzania." Poniżej zamieszczam konspekt pracy.

Konspekt pracy:

 1. Wstęp
 2. Planowanie
 3. Organizowanie
 4. Przewodzenie
 5. Kontrolowanie
 6. Zakończenie

Bibliografia:

 1. Kuc B., - Zarządzanie doskonałe, OMB, Poznań 1999.
 2. Machaczka J., - Podstawy zarządzania, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 3. Niedzielski E. Łacińska A., - Zarządzanie firmą, WSiPSA, Warszawa 1999.
 4. Sarapata A., - Dyrektor jako kierownik zespołu, Warszawa 1975.
 5. Ricky W. Griffin, - Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 6. Zieleniewski J., - Organizacja zespołów ludzkich, Wrocław 1982


Praca została napisana na studia na przedmio zarządzanie. Po zakupieniu pracy dostaniesz plik word-a spakowany zip-em z 6 stronnicową pracą. W załączniku ogłoszenia jest możliwość pobrania dema dwóch rozdziałów.
Załączniki